Jan Zetterberg

Jan Zetterberg

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Jan Zetterberg har en Jur.kand examen 1975. Tingsmeritering och hovrättsfiskal 1975 -1979.

Erfarenhet: Jan Zetterberg (född 1951) har mångårig erfarenhet från olika seniora positioner inom AstraZenecas legala avledning, inklusive som Vice President, Strategy, Intellectual Property, Assistant General Counsel och som Head of Group Branding. Jan har över 35 års erfarenhet från förhandlingar, avtal om teknologiöverföringar och licenser, kommersialisering av produkter, patentstrategier, företags- och projektförsäljningar, due dilligence och immateriella rättigheter. Sedan 2012 driver han sin egen konsultfirma med fokus på life science-bolag.

Oberoende: Jan Zetterberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktier: 71 500 (inkl. närstående).

< Tillbaka till styrelsen< Tillbaka till ledning< Tillbaka till rådgivare
Scientist working with vaccines in a lab