Biostock skriver om Elicera och CAR T-celler

2021-04-15

CAR-T-cellterapier har demonstrerat potential att transformera behandling av olika former av blodcancer. Med det färska godkännandet av Abecma, Bristol Myers Squibbs CAR T-läkemedel mot multipel myelom steg antalet godkända CAR-T-behandlingar till fem, varav tre har godkänts bara under det senaste året. Trots den betydande innovationen och det stora intresse som omger tekniken kvarstår fortfarande stora utmaningar, särskilt när det gäller behandlingar av solida tumörer. Det svenska genterapibolaget Elicera kan ha det som krävs för att överkomma dessa hinder.

Ladda ner bilaga (pdf)https://www.biostock.se/2021/04/godkannande-av-bms-car-t-cellbehandling-banar-vag-for-elicera/
< Tillbaka till pressmeddelanden