Pressmeddelanden

2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-20

Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh flyttar sitt aktieinnehav i bolaget till kapitalförsäkringsdepå

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-06

Elicera ingår avtal med framstående amerikanskt cancercenter för att utvärdera användningen av iTANK i T-cellsreceptorterapier

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics presenteras på Life Sciencedagen i Göteborg den 6 mars

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics erhåller utökade teckningsåtaganden från styrelse och ledning i den pågående företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera Therapeutics abstract om iTANK-plattformens potential att förstärka CAR T-cellbehandling av solida tumörer accepterad för presentation på ISCT 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera bjuder in till investerarträffar 28 och 29 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-09

Elicera Therapeutics erhåller godkännande att initiera den kliniska fas I/II-studien CARMA med CAR T-cellsterapin ELC-301 i B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-17

Elicera Therapeutics medgrundare Magnus Essand inbjuden att presentera bolagets CAR T-cellsprojekt vid världens största konferens om cancerimmunterapi, CICON

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-09

Elicera Therapeutics deltar i ett samarbetsprojekt för utveckling av förbättrad CAR T-cellstillverkning som tilldelats forskningsstöd om 850 TSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics medgrundare får anslag på totalt 4,8 MSEK från Barncancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics lämnar in GMP-valideringsdata till Läkemedelsverket för CARMA-studien i syfte att komplettera den villkorat godkända kliniska prövningsansökan

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-09-08

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av kinesiskt patent som skyddar iTANK-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-10

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401

Regulatorisk
Läs mer
2023-07-11

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-28

Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-06

Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-07

Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-26

Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-23

Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-16

Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-18

Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-12

Elicera Therapeutics: Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen utsedd till årets bästa i Sverige inom forskningsfältet gen och cellterapi för 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-12

Elicera Therapeutics meddelar deltagande på flertalet industri- och partneringkonferenser

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-27

Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-24

Elicera Therapeutics forskningschef, professor Magnus Essand, skall hålla en presentation på SWECARNETs Utbildningsdag 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-26

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-18

Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-05

Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum

Regulatorisk
Läs mer
2021-12-15

Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine för kontraktstillverkning av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-09

Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kontraktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-22

Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-05

Elicera Therapeutics tillkännager deltagande på flera bransch- och investerarmöten i oktober och november

Regulatorisk
Läs mer
2021-09-13

Elicera Therapeutics kommer presentera iTANK-plattformen muntligt på ESGCT Collaborative Virtual Congress och PEGS Europe

Regulatorisk
Läs mer
2021-08-20

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - juni 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics styrelse och ledning köper aktier

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics teckningsoption (TO1) noteras på First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-24

Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-10

Elicera Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-09

Elicera Therapeutics emission kraftigt övertecknad

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-04

Sista dag för teckning i Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-24

Idag inleds teckningsperioden för Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-21

Elicera Therapeutics offentliggör styrelsens beslut om emission av units inför notering, samt av Finansinspektionen godkänt prospekt

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-27

Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-22

Elicera Therapeutics utser ATMP – experten Karin Hoogendoorn till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-11

Elicera Therapeutics rekryterar CFO

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-08

Elicera Therapeutics bjuder in till företagspresentation

Regulatorisk
Läs mer
2020-10-05

Elicera Therapeutics genomför övertecknad nyemission och lanserar immunonkologiverksamhet med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-20

Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh flyttar sitt aktieinnehav i bolaget till kapitalförsäkringsdepå

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-06

Elicera ingår avtal med framstående amerikanskt cancercenter för att utvärdera användningen av iTANK i T-cellsreceptorterapier

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics presenteras på Life Sciencedagen i Göteborg den 6 mars

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics erhåller utökade teckningsåtaganden från styrelse och ledning i den pågående företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera Therapeutics abstract om iTANK-plattformens potential att förstärka CAR T-cellbehandling av solida tumörer accepterad för presentation på ISCT 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera bjuder in till investerarträffar 28 och 29 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-09

Elicera Therapeutics erhåller godkännande att initiera den kliniska fas I/II-studien CARMA med CAR T-cellsterapin ELC-301 i B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-17

Elicera Therapeutics medgrundare Magnus Essand inbjuden att presentera bolagets CAR T-cellsprojekt vid världens största konferens om cancerimmunterapi, CICON

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-09

Elicera Therapeutics deltar i ett samarbetsprojekt för utveckling av förbättrad CAR T-cellstillverkning som tilldelats forskningsstöd om 850 TSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics medgrundare får anslag på totalt 4,8 MSEK från Barncancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics lämnar in GMP-valideringsdata till Läkemedelsverket för CARMA-studien i syfte att komplettera den villkorat godkända kliniska prövningsansökan

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-09-08

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av kinesiskt patent som skyddar iTANK-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-10

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401

Regulatorisk
Läs mer
2023-07-11

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-28

Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-06

Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-07

Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-26

Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-23

Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-16

Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-18

Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-12

Elicera Therapeutics: Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen utsedd till årets bästa i Sverige inom forskningsfältet gen och cellterapi för 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-12

Elicera Therapeutics meddelar deltagande på flertalet industri- och partneringkonferenser

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-27

Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-24

Elicera Therapeutics forskningschef, professor Magnus Essand, skall hålla en presentation på SWECARNETs Utbildningsdag 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-26

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-18

Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-05

Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum

Regulatorisk
Läs mer
2021-12-15

Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine för kontraktstillverkning av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-09

Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kontraktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-22

Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-05

Elicera Therapeutics tillkännager deltagande på flera bransch- och investerarmöten i oktober och november

Regulatorisk
Läs mer
2021-09-13

Elicera Therapeutics kommer presentera iTANK-plattformen muntligt på ESGCT Collaborative Virtual Congress och PEGS Europe

Regulatorisk
Läs mer
2021-08-20

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - juni 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics styrelse och ledning köper aktier

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics teckningsoption (TO1) noteras på First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-24

Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-10

Elicera Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-09

Elicera Therapeutics emission kraftigt övertecknad

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-04

Sista dag för teckning i Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-24

Idag inleds teckningsperioden för Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-21

Elicera Therapeutics offentliggör styrelsens beslut om emission av units inför notering, samt av Finansinspektionen godkänt prospekt

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-27

Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-22

Elicera Therapeutics utser ATMP – experten Karin Hoogendoorn till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-11

Elicera Therapeutics rekryterar CFO

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-08

Elicera Therapeutics bjuder in till företagspresentation

Regulatorisk
Läs mer
2020-10-05

Elicera Therapeutics genomför övertecknad nyemission och lanserar immunonkologiverksamhet med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-20

Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh flyttar sitt aktieinnehav i bolaget till kapitalförsäkringsdepå

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-06

Elicera ingår avtal med framstående amerikanskt cancercenter för att utvärdera användningen av iTANK i T-cellsreceptorterapier

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics presenteras på Life Sciencedagen i Göteborg den 6 mars

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics erhåller utökade teckningsåtaganden från styrelse och ledning i den pågående företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera Therapeutics abstract om iTANK-plattformens potential att förstärka CAR T-cellbehandling av solida tumörer accepterad för presentation på ISCT 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera bjuder in till investerarträffar 28 och 29 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-09

Elicera Therapeutics erhåller godkännande att initiera den kliniska fas I/II-studien CARMA med CAR T-cellsterapin ELC-301 i B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-17

Elicera Therapeutics medgrundare Magnus Essand inbjuden att presentera bolagets CAR T-cellsprojekt vid världens största konferens om cancerimmunterapi, CICON

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-09

Elicera Therapeutics deltar i ett samarbetsprojekt för utveckling av förbättrad CAR T-cellstillverkning som tilldelats forskningsstöd om 850 TSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics medgrundare får anslag på totalt 4,8 MSEK från Barncancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics lämnar in GMP-valideringsdata till Läkemedelsverket för CARMA-studien i syfte att komplettera den villkorat godkända kliniska prövningsansökan

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-09-08

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av kinesiskt patent som skyddar iTANK-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-10

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401

Regulatorisk
Läs mer
2023-07-11

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-28

Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-06

Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-07

Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-26

Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-23

Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-16

Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-18

Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-12

Elicera Therapeutics: Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen utsedd till årets bästa i Sverige inom forskningsfältet gen och cellterapi för 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-12

Elicera Therapeutics meddelar deltagande på flertalet industri- och partneringkonferenser

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-27

Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-24

Elicera Therapeutics forskningschef, professor Magnus Essand, skall hålla en presentation på SWECARNETs Utbildningsdag 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-26

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-18

Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-05

Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum

Regulatorisk
Läs mer
2021-12-15

Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine för kontraktstillverkning av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-09

Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kontraktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-22

Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-05

Elicera Therapeutics tillkännager deltagande på flera bransch- och investerarmöten i oktober och november

Regulatorisk
Läs mer
2021-09-13

Elicera Therapeutics kommer presentera iTANK-plattformen muntligt på ESGCT Collaborative Virtual Congress och PEGS Europe

Regulatorisk
Läs mer
2021-08-20

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - juni 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics styrelse och ledning köper aktier

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics teckningsoption (TO1) noteras på First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-24

Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-10

Elicera Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-09

Elicera Therapeutics emission kraftigt övertecknad

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-04

Sista dag för teckning i Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-24

Idag inleds teckningsperioden för Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-21

Elicera Therapeutics offentliggör styrelsens beslut om emission av units inför notering, samt av Finansinspektionen godkänt prospekt

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-27

Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-22

Elicera Therapeutics utser ATMP – experten Karin Hoogendoorn till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-11

Elicera Therapeutics rekryterar CFO

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-08

Elicera Therapeutics bjuder in till företagspresentation

Regulatorisk
Läs mer
2020-10-05

Elicera Therapeutics genomför övertecknad nyemission och lanserar immunonkologiverksamhet med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-20

Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh flyttar sitt aktieinnehav i bolaget till kapitalförsäkringsdepå

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-06

Elicera ingår avtal med framstående amerikanskt cancercenter för att utvärdera användningen av iTANK i T-cellsreceptorterapier

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics presenteras på Life Sciencedagen i Göteborg den 6 mars

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics erhåller utökade teckningsåtaganden från styrelse och ledning i den pågående företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera Therapeutics abstract om iTANK-plattformens potential att förstärka CAR T-cellbehandling av solida tumörer accepterad för presentation på ISCT 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera bjuder in till investerarträffar 28 och 29 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-09

Elicera Therapeutics erhåller godkännande att initiera den kliniska fas I/II-studien CARMA med CAR T-cellsterapin ELC-301 i B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-17

Elicera Therapeutics medgrundare Magnus Essand inbjuden att presentera bolagets CAR T-cellsprojekt vid världens största konferens om cancerimmunterapi, CICON

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-09

Elicera Therapeutics deltar i ett samarbetsprojekt för utveckling av förbättrad CAR T-cellstillverkning som tilldelats forskningsstöd om 850 TSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics medgrundare får anslag på totalt 4,8 MSEK från Barncancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics lämnar in GMP-valideringsdata till Läkemedelsverket för CARMA-studien i syfte att komplettera den villkorat godkända kliniska prövningsansökan

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-09-08

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av kinesiskt patent som skyddar iTANK-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-10

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401

Regulatorisk
Läs mer
2023-07-11

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-28

Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-06

Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-07

Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-26

Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-23

Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-16

Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-18

Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-12

Elicera Therapeutics: Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen utsedd till årets bästa i Sverige inom forskningsfältet gen och cellterapi för 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-12

Elicera Therapeutics meddelar deltagande på flertalet industri- och partneringkonferenser

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-27

Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-24

Elicera Therapeutics forskningschef, professor Magnus Essand, skall hålla en presentation på SWECARNETs Utbildningsdag 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-26

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-18

Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-05

Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum

Regulatorisk
Läs mer
2021-12-15

Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine för kontraktstillverkning av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-09

Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kontraktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-22

Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-05

Elicera Therapeutics tillkännager deltagande på flera bransch- och investerarmöten i oktober och november

Regulatorisk
Läs mer
2021-09-13

Elicera Therapeutics kommer presentera iTANK-plattformen muntligt på ESGCT Collaborative Virtual Congress och PEGS Europe

Regulatorisk
Läs mer
2021-08-20

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - juni 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics styrelse och ledning köper aktier

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics teckningsoption (TO1) noteras på First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-24

Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-10

Elicera Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-09

Elicera Therapeutics emission kraftigt övertecknad

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-04

Sista dag för teckning i Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-24

Idag inleds teckningsperioden för Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-21

Elicera Therapeutics offentliggör styrelsens beslut om emission av units inför notering, samt av Finansinspektionen godkänt prospekt

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-27

Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-22

Elicera Therapeutics utser ATMP – experten Karin Hoogendoorn till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-11

Elicera Therapeutics rekryterar CFO

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-08

Elicera Therapeutics bjuder in till företagspresentation

Regulatorisk
Läs mer
2020-10-05

Elicera Therapeutics genomför övertecknad nyemission och lanserar immunonkologiverksamhet med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-20

Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh flyttar sitt aktieinnehav i bolaget till kapitalförsäkringsdepå

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-06

Elicera ingår avtal med framstående amerikanskt cancercenter för att utvärdera användningen av iTANK i T-cellsreceptorterapier

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics presenteras på Life Sciencedagen i Göteborg den 6 mars

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Elicera Therapeutics erhåller utökade teckningsåtaganden från styrelse och ledning i den pågående företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera Therapeutics abstract om iTANK-plattformens potential att förstärka CAR T-cellbehandling av solida tumörer accepterad för presentation på ISCT 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-16

Elicera bjuder in till investerarträffar 28 och 29 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-09

Elicera Therapeutics erhåller godkännande att initiera den kliniska fas I/II-studien CARMA med CAR T-cellsterapin ELC-301 i B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-17

Elicera Therapeutics medgrundare Magnus Essand inbjuden att presentera bolagets CAR T-cellsprojekt vid världens största konferens om cancerimmunterapi, CICON

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-09

Elicera Therapeutics deltar i ett samarbetsprojekt för utveckling av förbättrad CAR T-cellstillverkning som tilldelats forskningsstöd om 850 TSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics medgrundare får anslag på totalt 4,8 MSEK från Barncancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2023-12-22

Elicera Therapeutics lämnar in GMP-valideringsdata till Läkemedelsverket för CARMA-studien i syfte att komplettera den villkorat godkända kliniska prövningsansökan

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-09-08

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av kinesiskt patent som skyddar iTANK-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-10

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401

Regulatorisk
Läs mer
2023-07-11

Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-28

Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-06

Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-07

Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-26

Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-23

Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-16

Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-18

Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-12

Elicera Therapeutics: Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen utsedd till årets bästa i Sverige inom forskningsfältet gen och cellterapi för 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-12

Elicera Therapeutics meddelar deltagande på flertalet industri- och partneringkonferenser

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-27

Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-24

Elicera Therapeutics forskningschef, professor Magnus Essand, skall hålla en presentation på SWECARNETs Utbildningsdag 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-26

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-18

Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-05

Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum

Regulatorisk
Läs mer
2021-12-15

Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine för kontraktstillverkning av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-09

Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kontraktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-22

Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-05

Elicera Therapeutics tillkännager deltagande på flera bransch- och investerarmöten i oktober och november

Regulatorisk
Läs mer
2021-09-13

Elicera Therapeutics kommer presentera iTANK-plattformen muntligt på ESGCT Collaborative Virtual Congress och PEGS Europe

Regulatorisk
Läs mer
2021-08-20

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - juni 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics styrelse och ledning köper aktier

Regulatorisk
Läs mer
2021-07-05

Elicera Therapeutics teckningsoption (TO1) noteras på First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-24

Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-10

Elicera Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-09

Elicera Therapeutics emission kraftigt övertecknad

Regulatorisk
Läs mer
2021-06-04

Sista dag för teckning i Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-24

Idag inleds teckningsperioden för Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
Läs mer
2021-05-21

Elicera Therapeutics offentliggör styrelsens beslut om emission av units inför notering, samt av Finansinspektionen godkänt prospekt

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-27

Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-22

Elicera Therapeutics utser ATMP – experten Karin Hoogendoorn till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-11

Elicera Therapeutics rekryterar CFO

Regulatorisk
Läs mer
2021-01-08

Elicera Therapeutics bjuder in till företagspresentation

Regulatorisk
Läs mer
2020-10-05

Elicera Therapeutics genomför övertecknad nyemission och lanserar immunonkologiverksamhet med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-16

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-28

Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-25

Elicera Therapeutics meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO2

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-22

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-11

Elicera Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Last day of trading in unit rights in Elicera Therapeutics rights issue

Regulatorisk
Läs mer
2024-03-04

Sista dag för handel med uniträtter i Elicera Therapeutics företrädesemission

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-23

Teckningsperioden i Elicera Therapeutics företrädesemission av units inleds idag

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-21

Elicera Therapeutics offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 20 februari 2024

Regulatorisk
Läs mer
2024-02-13

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I Elicera Therapeutics AB

Regulatorisk
Läs mer
2024-01-18

Eliceras styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 64 MSEK

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-30

Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-11-14

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-10-31

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2023-08-29

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-05-16

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-17

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ)

Regulatorisk
Läs mer
2023-03-01

Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

Regulatorisk
Läs mer
2023-02-17

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Regulatorisk
Läs mer
2023-01-17

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

Regulatorisk
Läs mer
2022-12-07

Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-11-03

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2022-10-03

Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Regulatorisk
Läs mer
2022-08-22

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-06-02

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-26

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-04-04

Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Regulatorisk
Läs mer
2022-03-07

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

Regulatorisk
Läs mer
2022-02-04

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisning 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-25

Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Regulatorisk
Läs mer
2022-01-14

Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-18

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-11-04

Elicera Therapeutics utser valberedning

Regulatorisk
Läs mer
2021-10-20

Elicera Therapeutics presenterar preklinisk proof-of-concept-data för iTANK-plattformen på European Society of Gene & Cell Therapy

Regulatorisk
Läs mer
2020-04-23

Elicera Therapeutics meddelar nästa säkerhetsuppdatering i fas I/II-studien med ELC-100

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-26

Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-04-14

Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-26

Elicera Therapeutics AB kallar till årsstämma 26 april 2021

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-19

Elicera Therapeutics AB publicerar årsredovisningen för 2020

Regulatorisk
Läs mer
2021-03-01

Kallelse till extra bolagsstämma 18 mars

Regulatorisk
Läs mer
2021-02-18

Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Elicera sparar dina uppgifter. Du kan läsa mer om det i vår dataskyddspolicy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.