Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett immunonkologibolag i klinisk fas som utvecklar cell- och genterapier för immunbaserad behandling av cancer.

Elicera Therapeutics i korthet

Bolaget utvecklar fyra läkemedelskandidater, varav två inom fältet för onkolytiska virus och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar. Elicera har också en färdigutvecklad plattformsteknologi kallad iTANK (ImmunoTherapies Activated with Nap for efficient Killing) för ytterligare immunförstärkning vid behandling inom nämnda fält.

Elicera har två ledande projekt inom vardera fält:

  1. ELC-100 är ett onkolytiskt virus, även kallat AdVince, som befinner sig i en klinisk fas I/II-prövning, sponsrad av Uppsala Universitet, vid behandling av neuroendokrina tumörer
  2. ELC-301 är en CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom, som har beviljats stöd från Cancerfonden för planering och genomförande av en klinisk fas I/II CAR T-cellsstudie.

Styrelse

Ledning

Rådgivare

Eliceras historia

2007 - 2011
Professor Magnus Essand påbörjar tillsammans med Di Yu och andra forskarkollegor utvecklingen av ett nytt onkolytiskt virus (föregångare till ELC-100) som visar sig ha en anmärkningsvärd förmåga att döda neuroendokrina tumörer (NET) i möss.
2011
Den prekliniska utvecklingen avslutas och projektet läggs tillsvidare på is då ytterligare finansiering saknas för att påbörja kliniska försök.
2012
Författaren och frilansjournalisten Alexander Masters från England tar kontakt med professor Magnus Essand för att undersöka möjligheterna att använda det onkolytiska viruset för att behandla en vän och kollega som drabbats av NET. Professor Essand meddelar att det saknas finansiering för att starta en klinisk studie och Alexander Masters skriver om detta i den brittiska tidningen ”The Telegraph” där han också föreslår att den som donerar en miljon pund kan få uppkalla viruset efter sig1.
1. www.telegraph.co.uk/news/science/9508895/A-virus-that-kills-cancer-the-cure-thats-waiting-in-the-coldc.html
2012 - 2013
Artikeln får stor spridning och en crowdfunding-kampanj, iCancer2, initieras av Alexanders Masters, Dominic Nutt och Liz Scarff för att få in de medel som behövs för en klinisk prövning med det onkolytiska viruset vid behandling av NET. Det leder till att tusentals personer över hela världen bidrar till ändamålet varav största delen av donationerna kommer från oljemannen Vince Hamilton, som själv drabbats av NET. Det onkolytiska viruset döps i hans ära till AdVince3.
2. http://icancer.org.uk3. www.telegraph.co.uk/news/health/10120853/Is-it-time-for-the-public-to-start-funding-cancer-research.html
2013
iTANK-plattformen börjar utvecklas för nästa generations onkolytiska virus.
2014
Med ny finansiering patenteras ELC-100/AdVince och VirEx AB grundas för att förvalta tillgången. Samtidigt säljs patentet till immunonkologibolaget Immunicum AB som också ger VirEx tillbaka en exklusiv licens att använda patentet vid behandling av NET4. VictoryNET-stiftelsen grundas för att stötta utvecklingen av behandlingar mot NET, inklusive AdVince5.
4. immunicum.se/investors/press-releases/press/?xml_id=676768
5. https://www.victorynet.org/en/
2015 - 2016
iTANK-plattformen börjar utvecklas för nästa generations CAR T-celler.  
2016
Den första kliniska studien i världen med ett genetiskt modifierat onkolytiskt virus vid behandling av NET initieras (sponsrad av Uppsala Universitet) och den första patienten behandlas med AdVince. iTANK-plattformen patentsöks.
2017 - 2018
En CAR T-cellsterapi, ELC-401 mot solida tumörer börjar utvecklas genom bidrag och hjälp från SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform.
2018
UU Innovation beviljar Di Yu ett anslag på 250 TSEK för prekliniska proof-of-concept-studier av ELC-201.
2019
Cancerfonden beviljar professor Magnus Essand totalt 13,5 MSEK i bidrag, varav 4,5 MSEK dediceras till preklinisk utveckling av ELC-401 och 9 MSEK för planering och genomförande av en klinisk studie med ELC-301 vid CAR T-cellsbehandling av B-cellslymfom6. UU Innovation beviljar Di Yu och ELC-401 projektet 250 TSEK för att ta fram en patentansökan för produkten.

6. https://www.cancerfonden.se/press/125-miljoner-till-cancerforskning-vid-uppsala-universitet-3477651
2020
Sjöbergstiftelsen beviljar professor Magnus Essand ett anslag på 6 MSEK, varav hälften till vidareutvecklingen av ELC-4017. Di Yu tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset till unga forskare av Kungliga Vetenskapsakademien för sin forskning inom CAR T-celler och onkolytiska virus8. VirEx AB byter namn till Elicera Therapeutics AB, rekryterar VD och en ny styrelse, samt genomför sin första kapitalanskaffning riktad mot investerare.


7. https://sjobergstiftelsen.se/home/Anslag/bidrag-2019.html8. http://gustafssonsstiftelser.se/offentliggorande-av-pristagare-2020/

8. http://gustafssonsstiftelser.se/offentliggorande-av-pristagare-2020/