Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett immunonkologibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations, iTANK-beväpnade, cell- och genterapier baserade på CAR T-celler och onkolytiska virus.

Elicera Therapeutics i korthet

Bolaget har utvecklat den patenterade genteknikmetoden iTANK som gör det möjligt att utveckla helt nya behandlingar och förädla redan befintliga CAR T-cellsterapier mot aggressiva och återkommande cancersjukdomar. Elicera har därmed tillgång till en väl avgränsad och omfattande marknad. Bolagets CAR T-cellsterapier har i prekliniska studier visat en potent effekt mot solida tumörer vilka är erkänt svårbehandlade och utgör majoriteten av cancerformer. Elicera adresserar en internationell miljardmarknad inom cellterapiutveckling genom att erbjuda icke-exklusiv utlicensiering av iTANK till aktörer inom läkemedelsindustrin.

Parallellt driver Elicera Therapeutics fyra interna utvecklingsprojekt inom immunterapi (2 CAR T-cellsprogram och 2 program för onkolytiska virus) som alla har potential att generera betydande intäkter i form av exklusiva licensieringsavtal.

Styrelse

Team

Rådgivare