Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett immunonkologibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations cell- och genterapier för immunbaserad behandling av cancer.

Elicera Therapeutics i korthet

Bolaget utvecklar fyra läkemedelskandidater, varav två inom fältet för onkolytiska virus och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar. Elicera har också en färdigutvecklad plattformsteknologi kallad iTANK (ImmunoTherapies Activated with Nap for efficient Killing) för ytterligare immunförstärkning vid behandling inom nämnda fält.

Elicera har två ledande projekt inom vardera fält:

  1. ELC-100 är ett onkolytiskt virus, även kallat AdVince, som befinner sig i en klinisk fas I/II-prövning, sponsrad av Uppsala Universitet, vid behandling av neuroendokrina tumörer
  2. ELC-301 är en CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom, som har beviljats stöd från Cancerfonden för planering och genomförande av en klinisk fas I/II CAR T-cellsstudie.

Styrelse

Team

Rådgivare