Aktien

Elicera Therapeutics är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har gett ut aktier i ett aktieslag och det totala antalet registrerade aktier uppgår till 19 782 000 st.

Handelsinformation

AKTIEN:

Kortnamn: ELIC
ISIN-kod: SE0015382080

TECKNINGSOPTION TO1: 

Kortnamn: ELIC TO1
ISIN-kod: SE0015988233

I samband med noteringen av Elicera Therapeutics i juni 2021 utgavs teckningsoptioner (TO1) som ger rätten att för två optioner teckna en ny aktie för 11,60 kr/aktie. Denna möjlighet ges under november månad. Dagens kurs för Elicera är runt 4,30 SEK/aktie dvs väl under teckningskursen. Styrelse och ledning kommer inte att utnyttja sina teckningsrätter för att köpa nya aktier. Elicera förväntar sig inte någon teckning.

Villkor för teckningsoption TO1 (pdf)

Nedan listas de 10 största ägarna i Elicera per 30 september, 2022