Aktien

Nedan listas de 10 största ägarna i Elicera
per 31 december 2020