Pipeline

Bolagets produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater, två inom fältet för onkolytiska virus (ELC-100 och ELC-201) och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar (ELC-301 och ELC-401), samt en plattformsteknologi, iTANK (ELC-001) för ytterligare immunförstärkning vid behandling inom nämnda fält.
Discovery
Preklinisk POC
Glp tox
Fas I/II
NET: Neuroendocrina tumörer
NHL: Non-Hodgkins lymfom
GBM: Glioblastoma Multiforme (hjärntumör)
PoC: Proof-of-Concept
GLP: Good Laboratory Practice

Kliniska försök

ELC-100 testas just nu i en klinisk fas I/II-prövning, sponsrad av Uppsala Universitet, som avses delas upp i två steg (ClinicalTrials.govIdentifier: NCT02749331)* där det huvudsakliga målet med steg 1 är att titta på behandlingens säkerhet och avgöra maximalt tolererbar dos som sen ska testas i steg 2 på ytterligare 12 patienter.

Studiens första steg har fyra dosnivåer med tre patienter på varje nivå. Förutom att titta på biverkningar undersöks också om patienten svarar på behandlingen i form av bromsad tumörtillväxt eller om tumörer har minskat i omfång. En komplett behandling består av fyra injektioner över cirka sju veckors tid. ELC-100 injiceras med hjälp av röntgenbaserad teknik via blodkärl från ljumsken in i levern. Patienten utvärderas en månad senare med kombinerad avancerad medicinsk teknik (CT, MR, PET). I dagsläget har sju, av totalt 12 planerade, patienter behandlats.

Även om det är för tidigt att dra några slutsatser från studien så har Uppsala Universitet hittills rapporterat att ELC-100 visat initiala lovande effektdata från en av patienterna.

* https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02749331?term=advince&draw=2&rank=1
Shaking hands in agreementment