iTANK: En TCR/CAR T-cellsförstärkande plattformsteknologi, universellt kompatibel med TCR/CAR T-cellsterapier för en bred målinriktad attack på solid cancer

iTANK mode-of-action

CAR T-cellsterapi

Behandling med TCR-T-celler (T-cellsreceptorer) och CAR T-celler går ofta under benämningen “adoptiv immunterapi” och innebär normalt att man tar ut, genetiskt modifierar och förökar patientens egna T-celler innan de sprutas tillbaka in i patienten för att hitta och döda cancerceller.

CAR T: Behandlingen går ut på att man använder sig av en chimär antigenreceptor (CAR) som man sätter på ytan av en T-cell så att denna känner igen antigen på tumörcellerna och då kan angripa och döda tumörcellen.

Framgången med CAR T-cellsterapier har varit anmärkningsvärd vid behandling av hematologiska cancerformer och har hittills resulterat i fem marknadsgodkända produkter för behandling av B-cells- och plasmacellsmaligniteter. Ingen CAR T-cellsterapi har dock ännu godkänts för behandling av solida tumörer.

CAR T-cell finds and kills cancer cell
Hands using syringe in a lab environment

Utmaningar för TCR/CAR T-celler vid behandling av solida tumörer

De två huvudutmaningarna som TCR/CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer är det heterogena uttrycket av TCR/CAR-målantigener och lokal immunsuppression som hindrar deras kliniska implementering:

1. TCR/CAR-målantigenheterogenitet

Det heterogena antigenuttrycket på tumörceller ökar risken att vissa tumörceller inte attackeras och istället bildar TCR/CAR T-cellsresistenta tumörer.

2. Immunsuppressiv mikromiljö i tumören

Mikromiljön hos solida tumörer är mycket immunsuppressiv vilket både utmattar TCR/CAR T-cellerna och gör det svårare för dem att infiltrera tumören. Detta hämmar deras potential att döda cancerceller.

För att förbättra TCR/CAR T-cellsterapi är det av yttersta vikt att, med hjälp av iTANK-plattformen, lösa problemet med antigenheterogenitet samt minska immunsuppressionen inom solida tumörer.


iTANK-verkningsmekanism

iTANK-förstärkta TCR/CAR T-celler inducerar en pro-inflammatorisk mikromiljö som förstärker TCR/CAR T-cellernas funktion samt aktiverar patientens egna mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta tumörantigenmål.

Elicera har utvecklat en teknologiplattform - iTANK (immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing) - som direkt motverkar de två stora utmaningarna som TCR/CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer. Teknikplattformen beväpnar TCR/CAR T-celler med ett pluripotent proinflammatoriskt neutrofilaktiverande protein (NAP) från Helicobacter pylori som inducerar så kallad ”bystander-immunitet” via epitopspridning. Systemet är oberoende av tumörtyper och målantigener. NAP är en mångfacetterad immunaktiverare som kan stimulera andra celler att utsöndra cytokiner och kemokiner. Att använda en substans som är härledd från en bakterie är också mer immunogent och tros göra den hämmande "kalla" miljön till en immunstimulerande "het" miljö.

iTANK-förstärkta CAR(NAP)-T-celler har visat sig:

  • vara mer framgångsrik i att minska tumörtillväxt och förbättra överlevnaden för möss jämfört med konventionella CAR T-celler.
  • vara effektivare för att rikta in sig på tumörer med heterogent antigenuttryck.
  • skapa en immunologiskt het tumörmikromiljö som stödjer utmognad av dendritiska celler och ”bystander”-immunitet som observeras som epitopspridning med infiltration av högcytolytiska proliferativa mördar-T-celler som riktar sig mot andra tumörassocierade antigener än CAR-målantigenet.
  • Skapa en pro-inflammatorisk mikromiljö som direkt motverkar immunsuppressionen och ökar funktionen hos CAR T-cellen.
  • en effektiv cancerbehandling oberoende av val av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell vilket indikerar att teknologin är universellt kompatibel med andra CAR T-cellsbehandlingar.
iTANK-förstärkta TCR/CAR T-celler inducerar en pro-inflammatorisk mikromiljö som förstärker TCR/CAR T-cellernas funktion samt aktiverar patientens egna mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta tumörantigenmål.
Se en presentation av prekliniska PoC-data.

Vetenskapliga publikationer