Investerare

Välkommen till Eliceras investerarsidor! Här kan aktieägare, analytiker och övriga intressenter hitta information som kan vara av intresse.

Om du behöver mer information eller har några övriga frågor, vänligen kontakta Jamal El-Mosleh, VD.
Telefon: 070-331 90 51
E-post: info@elicera.com

Pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden

Bolagsstyrning

Följande avsnitt handlar om Eliceras bolagsstyrning.

BolagsordningBolagsstämmaStyrelseLedningRevisorCertified Adviser
Test tubes in a lab environment
Scientist working with vaccines in a lab

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Se kalendern
Shaking hands in agreement

Analys

Läs den senaste analysen om Elicera här:

Alla analyser
Audience taking notes