Emissioner

Här hittar ni Eliceras aktuella eller tidigare emissioner.

Aktuell emission

Företrädesemission 2024

Tidigare emissioner

Marknadsnotering juni 2021