Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201

2022-04-27

Göteborg den 27 april 2022 - Elicera Therapeutics AB (publ) ("Elicera"), ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserade på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att det har avslutat prekliniska proof-of-concept-studier för sitt onkolytiska virus ELC-201. Studieresultaten bekräftar ELC-201’s föreslagna verkningsmekanism.

ELC-201 är ett nästa generations onkolytiskt virus som har genetiskt modifierats för att möjliggöra behandling av de flesta cancerformer. Läkemedelskandidaten har beväpnats med Eliceras egenutvecklade plattformsteknologi, iTANK, för att framkalla ett parallellt immunsvar och attack mot cancerceller via patienternas egna endogena mördar-T-celler. Dessutom har ELC-201 beväpnats med ytterligare en immunstimulerande faktor, 4-1BBL, för att ytterligare förstärka immunsvaret mot cancer.

Prekliniska studier, inklusive data från djurmodeller för pankreascancer, visar att ELC-201 kan:

  • Infiltrera och effektivt döda tumörceller.
  • Effektivt inducera ett parallellt (”bystander”) immunsvar och öka funktionen hos tumörinfiltrerande immunceller.
  • Kontrollera tumörtillväxt och öka överlevnaden i jämförelse med placebo.
  • Kontrollera tumörtillväxt och öka överlevnaden i jämförelse med att använda samma onkolytiska virus fast utan beväpning med iTANK och 4-1BBL.

"Utvecklingen av ELC-201 utgör spjutspetsforskning inom cell- och genterapier och de avslutade prekliniska proof-of-concept-studierna innebär en viktig milstolpe på vägen mot patientstudier. Vi ser nu fram emot att påbörja arbetet med att välja vår ledande indikation för ELC-201”, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera Therapeutics. "Vi är exalterade över denna tillgång och ser en stor potential i ELC-201’s förmåga att behandla cancer och framkalla ett starkt parallellt immunsvar mot cancer, vilket de avslutade prekliniska studierna också bekräftar. Att onkolytiska virus och inte bara CAR T-celler beväpnade med iTANK också gör ett bättre jobb med att kontrollera tumörtillväxt och öka överlevnaden är ett bevis på plattformteknikens potential."

Om ELC-201
ELC-201 är ett nästa generations onkolytiskt virus med tre kombinerade verkningsmekanismer vid behandling av cancer. Läkemedelskandidaten har genmodifierats med bolagets egenutvecklade immunförstärkande plattformsteknologi, iTANK, samt med immunstimulerande faktorn 4-1BBL, som båda leder till stark aktivering av patientens endogena mördar-T-celler, vilket ger en bred parallell attack mot cancer. ELC-201 är applicerbar som behandling av de flesta cancerformer.

Om iTANK-plattformen
iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras egen fullt utvecklade teknologiplattform för att beväpna och förstärka CAR T-celler i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Prekliniska proof-of-concept-data publicerades nyligen i Nature Biomedical Engineering och kan hittas här: https://www.nature.com/articles/s41551-022-00875-5.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärka onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden