Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

2023-03-01

 

Elicera Therapeutics AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank (EPB) avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Erik Penser Bank tillträder som Likviditetsgarant 1 mars 2023. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, vilket i sin tur ger en mer tillförlitlig värdering bolaget och främjar aktiens likviditet.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Certified Advisor

Erik Penser Bank

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 08.09 CET.

 

Om Elicera Therapeutics AB
Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en kommersiellt tillgänglig teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden