Elicera Therapeutics kommer presentera iTANK-plattformen muntligt på ESGCT Collaborative Virtual Congress och PEGS Europe

2021-09-13

Göteborg den 13 september 2021 -  Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att ESGCT (European Society of Gene & Cell Therapy) och PEGS Europe (Protein & Antibody Engineering Summit) har valt ut bolagets inskickade abstract med titeln ”Expression of a pathogenic virulence factor enhances the efficacy of CAR T-cell therapy against solid tumors” för muntliga presentationer.

Eliceras utvecklingschef, Dr Di Yu, kommer att muntligen presentera prekliniska proof-of-concept data för bolagets iTANK-plattform under den kommande ESGCT Collaborative Virtual Congress som hålls den 19-22 oktober 2021. Detta utgör också första gången som iTANK-plattformen presenteras offentligt. Eliceras forskningschef, professor Magnus Essand, kommer därefter att presentera motsvarande data samt ytterligare prekliniska data kring bolagets CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom vid PEGS Europe den 2-4 november 2021.

”iTANK-plattformen har tagits fram för att förbättra funktionen av CAR T-celler men även för att aktivera en separat attack av immunsystemet mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på cancerceller via patientens egna så kallade mördar-T-celler”, säger VD Jamal El-Mosleh. ”Vi använder teknologin för att förstärka våra egna läkemedelskandidater, även nästa generations onkolytiska virus, varför den utgör en av våra viktigaste tillgångar. Plattformen kan dock appliceras på samtliga CAR T-celler under utveckling och eftersom de kan bemöta två av de största utmaningarna för CAR T-celler vid behandling av solida tumörer, området med störst potential, så ser vi plattformen i sig som en mycket viktig affärsmöjlighet. Därför ser vi särskilt mycket fram emot att nu för första gången offentligt presentera iTANK-plattformen till olika intressenter”.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om iTANK-plattformen

iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing)-plattformen är bolagets egna färdigutvecklade teknologiplattform för förstärkning av CAR T-celler. Teknologin används för att inkorporera en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter Pylori. Vid aktivering har NAP visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion men också aktivera ett parallellt immunsvar via CD8+ mördar-T-celler och förväntas kunna generera ett brett angrepp mot flertalet måltavlor på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förstärka bolagets egna CAR T-celler men kan också appliceras på andra CAR T-celler under utveckling.

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth. G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser, E-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden