Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus

2021-04-27

Göteborg den 27 april 2021 – Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus,meddelade idag att bolaget har lämnat in en patentansökan för att skydda utvecklingen av sin läkemedelskandidat ELC-201 som utgör nästa generations onkolytiska virus.

ELC-201 är det andra onkolytiska viruset i Elicera Therapeutics produktportfölj. Det baseras på ett adenovirus som har genmodifierats på ett sätt som gör behandlingen tillämpbar på de flesta cancerformer och patentansökan skyddar appliceringen av ytterligare två genmodifieringar i kombination som sammantaget ger läkemedelskandidaten tre verkningsmekanismer.

Förutom ELC-201 utvecklar Elicera även ELC-100 som är ett onkolytiskt virus som är framtaget för behandling av neuroendokrina tumörer. ELC-100 befinner sig just nu i en pågående klinisk fas I/II-studie.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera CD8+ T-celler mot cancer.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden