Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

2024-04-16

Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, har idag publicerat årsredovisningen för 2023.

 

Elicera Therapeutics årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan.

 

Årsstämma kommer att hållas 16 maj kl 13.00 hos Advokatfirman Delphi (Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm).

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 18.09 CET.

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB (publ) har utvecklat den patenterade genteknikmetoden iTANK som gör det möjligt att utveckla helt nya behandlingar och förädla redan befintliga CAR T-cellsterapier mot aggressiva och återkommande cancersjukdomar. Bolagets CAR T-cellsterapier har i prekliniska studier visat en potent effekt mot solida tumörer vilka är erkänt svårbehandlade och utgör majoriteten av cancerformer. Bolaget adresserar en internationell miljardmarknad inom cellterapiutveckling genom att erbjuda icke-exklusiv utlicensiering av iTANK till aktörer inom läkemedelsindustrin. Parallellt driver Elicera Therapeutics fyra interna utvecklingsprojekt inom immunterapi som alla har potential att generera betydande intäkter i form av exklusiva licensieringsavtal. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, vänligen besök www.elicera.se

 

 

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden