Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401

2023-08-10

Göteborg den 10 augusti 2023 – Elicera Therapeutics (”Elicera”), ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med immunaktiverande egenskaper via bolagets kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, tillkännagav idag publiceringen av en artikel i den välrenommerade tidskriften, Nature Communications, som beskriver CAR T-konstruktionen för programmet ELC-401.  

Publikationen med titeln ”Complementarity-determining region clustering may cause CAR-T cell dysfunction” (https://www.nature.com/articles/s41467-023-40303-z) beskriver den målsökare, det vill säga den chimära antigenreceptor (CAR), som ELC-401 nyttjar för att binda till måltavlan IL13Ra2 och som Elicera planerar att använda sig av för behandling av hjärntumörformen glioblastom. Hjärncancer är notoriskt svår att behandla och medför vissa utmaningar, såsom en fientlig tumörmikromiljö och antigenheterogenitet som företaget tror att dess iTANK-plattform kan hjälpa till att möta genom sina immunaktiverande egenskaper.

Vidare visar artikeln på vikten av att utförligt screena de CAR-molekyler som tas fram för att kunna tillverka funktionella CAR-T celler med förmåga att fortleva och döda tumörceller över en längre tid. Detta är av yttersta vikt för att förhindra återfall efter CAR T-behandling.

"Vi är mycket nöjda att vi kunnat publicera arbetet i Nature Communications vilket är en mycket respekterad och bred tidskrift som når ut till hela det vetenskapliga samhället”, säger professor Magnus Essand, forskningschef på Elicera.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om ELC-401
ELC-401 en IL13Ra2-riktad CAR T-cellsterapi vid behandling av en rad olika solida tumörer. Initialt avser bolaget att använda ELC-401 vid behandling av glioblastom, en aggressiv form av hjärncancer, men bolaget ser potential för behandling av ytterligare solida tumörer som exempelvis koloncancer, bukspottkörtelcancer och melanom. ELC-401 har förstärkts med bolagets iTANK-plattform för aktivering av CD8+ mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörceller och generar därmed ett kraftfullt parallellt immunsvar mot cancer.

Om Elicera Therapeutics AB
Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations behandlingar baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Bolagets teknologiplattform, iTANK, används för att beväpna bolagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank. För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden