Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler

2022-01-18

Göteborg den 18 januari 2021 - Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att Vinnova har beviljat ett bidrag på 5 miljoner SEK till Elicera och bolagets samarbetspartners för utveckling av en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler.

Elicera Therapeutics och dess samarbetspartners vid Karolinska Institutet och deras produktionsenhet, Vecura vid Karolinska Sjukhuset, Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset i Uppsala förbereder sig för en klinisk fas I/II-studie med Eliceras förstärkta CAR T-cellsterapi, ELC-301, för behandling av B-cellsmaligniteter. Vinnova har beviljat projektet 5 miljoner kronor för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-cell som ska implementeras som Good Manufacturing Practice (GMP). Tillverkningsprocessen förväntas förenkla den nuvarande arbetskrävande tillverkningsprocessen, decentralisera tillverkningsanläggningarna och därmed göra CAR T-cellsterapier mer tillgängliga för cancerpatienter.

– CAR T-cellsterapier är mycket komplexa att tillverka. Vårt mål är att etablera en automatiserad produktionsprocess för att minska tillverkningstiden, förbättra robustheten och minska produktionsfel, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera. Om vi ​​lyckas förväntar vi oss att kunna addera ytterligare en viktig tillgång till vår portfölj av immateriella rättigheter genom att ansöka om patentskydd för den automatiserade tillverkningsprocessen. Vi kommer att kunna använda denna process inte bara för ELC-301 utan också för vår CAR T-cellsterapi i solida tumörer, ELC-401. Sammantaget kommer detta ytterligare stärka vår position inom området för cell- och genterapi.

Om ELC-301
ELC-301 en CD20-riktad CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom. ELC-301 har förstärkts med bolagets iTANK-platform för aktivering av endogena mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörceller och generar därmed ett kraftfullt parallellt immunsvar mot cancer. En klinisk fas I/II-studie väntas initieras under andra halvan av 2022 i samarbete med Uppsala Universitet.

Om ELC-401
ELC-401 en IL13Ra2-riktad CAR T-cellsterapi vid behandling av en rad olika solida tumörer. Initialt avser bolaget att använda ELC-401 vid behandling av glioblastom, en aggressiv form av hjärncancer, men bolaget ser potential för behandling av ytterligare solida tumörer som exempelvis koloncancer, bukspottkörtelcancer och melanom. ELC-401 har förstärkts med bolagets iTANK-plattform för aktivering av endogena mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörceller och generar därmed ett kraftfullt parallellt immunsvar mot cancer. En klinisk fas I/II-studie väntas initieras under 2023.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden