Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine för kontraktstillverkning av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201

2021-12-15

Göteborg den 15 december 2021 -  Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att bolaget har tecknat ett avtal med Baylor College of Medicine (BCM), Center for Cell & Gene Therapy som reglerar kontraktstillverkning av ELC-201, bolagets nästa generations onkolytiska virus, förstärkt med Eliceras fullt utvecklade iTANK-plattform för en bred målinriktad attack mot cancer.

Detta är det andra samarbetet mellan Elicera och Baylor College of Medicine (BCM), Center for Cell & Gene Therapy, ett privat hälsovetenskapligt center i Houston, Texas, för produktion av onkolytiska virus. BCM:s produktion av ELC-201 kommer att utföras enligt Good Manufacturing Practice (GMP) och är planerad att vara klar i mitten av 2023. De virala vektorerna kommer att användas i Eliceras kommande kliniska fas I/II-studie med ELC-201.

– BCM har gedigen erfarenhet av produktion av virusvektorer och har redan försett oss med onkolytiska virus för vår pågående kliniska fas I/II-studie med ELC-100 i neuroendokrina tumörer. De väl lämpade att även förse oss med GMP-material för vår kommande kliniska fas I/II-studie med ELC-201, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera.

ELC-201 är ett nästa generations onkolytiskt virus som orsakar direkt tumörcellsdöd men som också är beväpnad med Eliceras fullt utvecklade iTANK-plattform för att framkalla ett parallellt och komplementärt immunsvar baserat på aktivering av patienternas egna mördar-T-celler mot cancer. T-cellssvaret förstärks och upprätthålls ytterligare genom att inkorporera ytterligare en immunstimulerande faktor i ELC-201.

Om ELC-201

ELC-201 är ett nästa generations onkolytiskt virus med tre kombinerade verkningsmekanismer vid behandling av cancer. Läkemedelskandidaten har genmodifierats med bolagets egenutvecklade immunförstärkande plattformsteknologi, iTANK, samt med immunstimulerande faktorn 4-1BBL, som båda leder till stark aktivering av patientens endogena mördar-T-celler, vilket ger en bred parallell attack mot cancer. ELC-201 är applicerbar som behandling av de flesta cancerformer. En klinisk fas I/II-studie planeras att inledas under andra halvåret 2023.

Om iTANK-plattformen

iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing)-plattformen är bolagets egna färdigutvecklade teknologiplattform för förstärkning av CAR T-celler. Teknologin används för att inkorporera en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter Pylori. Vid aktivering har NAP visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion men också aktivera ett parallellt immunsvar via CD8+ mördar-T-celler och förväntas kunna generera ett brett angrepp mot flertalet måltavlor på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förstärka bolagets egna CAR T-celler men prekliniska data visar att förstärkning av CAR T-celler med iTANK-plattformen ger en effektiv cancerbehandling oberoende av val av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell vilket indikerar att teknologin är universellt kompatibel med andra CAR T-cellsbehandlingar.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden