Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kontraktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi

2021-11-09

Göteborg den 9 november 2021 -  Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att man har slutit avtal med BioNTech för kontraktstillverkning gällande bolagets CAR T- cellsterapi, ELC-401.  

BioNTech IMFS är ett kontraktstillverkningsbolag i Tyskland som är specialiserat på tillverkning av cell- och genterapier som exempelvis virusvektorer och cellprodukter. Elicera Therapeutics har ingått avtal med BioNTech som reglerar kontraktstillverkning av den retrovirusvektor som sen skall användas för att konstruera CAR T-celler för en klinisk fas I/II-studie med ELC-401 vid behandling av glioblastom, den mest aggressiva formen av hjärncancer.

  • BioNTech har en gedigen erfarenhet av retrovirusproduktion och är väl positionerade att planera och genomföra tillverkningen virusvektorer för ELC-401 och den kliniska fas I/II-studien vi har framför oss, säger Jamal El-Mosleh, VD på Elicera. Planen är att ha slutfört produktionen av virusvektorer under andra halvan av 2022 och att vi kan börja behandla patienter med ELC-401 under andra halvan av 2023.

Om ELC-401
ELC-401 en IL13Ra2-riktad CAR T-cellsterapi vid behandling av en rad olika solida tumörer. Initialt avser bolaget att använda ELC-401 vid behandling av glioblastom, en aggressiv form av hjärncancer, men bolaget ser potential för behandling av ytterligare solida tumörer som exempelvis koloncancer, bukspottkörtelcancer och melanom. ELC-401 har förstärkts med bolagets iTANK-plattform för aktivering av CD8+ mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörceller och generar därmed ett kraftfullt parallellt immunsvar mot cancer. En klinisk fas I/II-studie väntas initieras under 2023.

Om glioblastom (GBM)
Glioblastom, även känt som astrocytom grad IV, är den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumör. Den utgör 54 procent av alla gliom och 16 procent av alla primära hjärntumörer, och har en medianöverlevnad på 15 månader. (Referens: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470003/)

Om iTANK-plattformen

iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing)-plattformen är bolagets egna färdigutvecklade teknologiplattform för förstärkning av CAR T-celler. Teknologin används för att inkorporera en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter Pylori. Vid aktivering har NAP visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion men också aktivera ett parallellt immunsvar via CD8+ mördar-T-celler och förväntas kunna generera ett brett angrepp mot flertalet måltavlor på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förstärka bolagets egna CAR T-celler men prekliniska data visar att förstärkning av CAR T-celler med iTANK-plattformen ger en effektiv cancerbehandling oberoende av val av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell vilket indikerar att teknologin är universellt kompatibel med andra CAR T-cellsbehandlingar.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden