Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum

2022-01-05

Göteborg den 5 januari 2021 - Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att man har förvärvat patent US 9,017,672 B2 – en viral vektor som används i bolagets läkemedelskandidat ELC-100 – från Immunicum. Överföringen av patentet medför totalt 250 000 EUR i betalningar, exklusive potentiella milstensbetalningar. Förvärvet ger ytterligare stärkt IP-skydd för ELC-100, Eliceras mest avancerade projekt.

Patentet för den virala vektorn som används i ELC-100 ägs för närvarande av Immunicum och är utlicensierat till Elicera. Ersättningen för överföringen av patentet från Immunicum till Elicera är en förskottsbetalning på 175 000 EUR med en extra årlig betalning på 25 000 EUR under de kommande tre åren, exklusive potentiella milstensbetalningar enligt villkoren i avtalet i samband med avslutande av framtida kliniska studier.

Enligt avtalet kommer Elicera att ge en världsomspännande icke-exklusiv licens till Immunicum i syfte att använda den virala vektorn för att märka immunceller eller tumörceller med exogena antigener för terapeutiska ändamål. Eliceras ägande av patentet öppnar också för framtida möjligheter att skapa nya onkolytiska virus baserade på samma virusvektor.

Alla tidigare avtal med Immunicum, inklusive ömsesidiga royalties, har sagts upp.

– En stark patentportfölj för vårt kliniska utvecklingsprogram är av högsta strategiska betydelse, och förvärvet av patentet för den virala vektorn som används i ELC-100, vårt mest avancerade projekt, ger oss full kontroll över kandidatens IP-skydd. Det kommer också att underlätta förhandlingar med potentiella partners för ELC-100, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera.

Om ELC-100
ELC-100 är ett onkolytiskt virus baserat på ett genetiskt modifierat adenovirus som har optimerats med avseende på sin förmåga att selektivt ta sig in i och replikera sig i neuroendokrina cancerceller men inte friska celler. Tumörcellsdöd uppnås via så kallad onkolys när viruspartiklarna har replikerat sig i tillräcklig omfattning i tumörcellen att den sprängs och dör. ELC-100 används just nu i en pågående klinisk fas I/II-studie vid behandling av neuroendokrina tumörer.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB
Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden