Elicera Therapeutics teckningsoption (TO1) noteras på First North Growth Market

2021-07-05

Första handelsdag för teckningsoptionerna ELIC TO1 blir onsdagen den 7 juli 2021.

Teckningsoptionerna ELIC TO1, som erhölls vederlagsfritt av tecknare av Units i samband med noteringen, distribueras nu till respektive tecknare av Units och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag onsdagen den 7 juli 2021.

Teckningsoptionen (TO1) ger för varje två (2) optioner rätt att under perioden 1 november- 30 november 2022 teckna en (1) ny aktie till kurs 11,60 SEK. Fullständiga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.elicera.com.

Antalet ELIC TO1 är 7 750 000 stycken och ISIN-koden är SE0015988233.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer.

Eliceras aktie (ELIC) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth. G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser, E-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden