Elicera Therapeutics utser ATMP – experten Karin Hoogendoorn till styrelsen

2021-03-22

Göteborg, 22 mars 2021: Elicera Therapeutics AB, ett immuno-onkologiföretag i klinisk fas som utvecklar cell- och genterapier för immunbaserade cancerbehandlingar, meddelade idag att Karin Hoogendoorn (PharmD) har valts in i företagets styrelse. Hon ansluter sig till styrelsen inför Eliceras planerade börsintroduktion under andra kvartalet 2021 med syftet att påskynda bolagets utvecklingsprogram innefattande nästa generations onkolytiska virus och CAR T-celler samt den färdigutvecklade iTANK-plattformen för optimering av CAR T-celler.

Karin Hoogendoon har 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, främst inom området Läkemedel för avancerad terapi (ATMP), monoklonala antikroppar och virusvektor-baserade vacciner. Hon har haft olika roller med ökande ansvar inom kemi, tillverkning och kontroll (CMC) samt regulatoriska frågor från preklinisk till kommersiell utvecklingsfas som anställd i små, medelstora och stora läkemedelsföretag i Nederländerna, Schweiz, Sverige och Japan. Hon är för närvarande medlem i International Advisory Board of the Swedish Centre for Advanced Medical Products (CAMP).

"Jag är mycket glad över att ansluta mig till Elicera i denna spännande tid för både företaget och cell- och genterapi i allmänhet", säger Hoogendoon. ”Deras pipeline av läkemedelskandidater baserade på onkolytiska virus och CAR-T celler har potential att avsevärt förbättra effekten av kombinationsterapier. Samtidigt tror jag att iTANK representerar ett stort genombrott genom sin förmåga att bredda CD8+ T- cellaktivering."

"Klinisk utveckling av cell- och genterapier är ett mycket komplext fält och vi är glada över att välkomna Karin till styrelsen för att kunna börja dra nytta av hennes kunskaper och erfarenhet", kommenterar Jamal El-Mosleh, VD Elicera. "Hon kommer in i styrelsen när vi nu ser fram emot att utveckla våra kliniska program med kandidater som vi tror kommer att erbjuda både fördelar för "nästa generations"- teknologier och synergier när det kommer till kombinationsbehandling."

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ) Telefon: +46 (0) 703 31 90 51

jamal.elmosleh@elicera.com

Media:

Norden -Ola Björkman, Let ’em know Tel: 070 245 74 97 Ola.bjorkman@letemknow.se

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands

forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera CD8+ T-celler mot cancer.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden