Elicera Therapeutics valberedning föreslår CMC specialist till styrelsen

2024-03-28


 

Valberedningen i Elicera Therapeutics AB (publ) föreslår Sharon Longhurst till ny styrelseledamot. Sharon Longhurst är specialist inom CMC (Chemistry, Manufacturing and Control) och har en gedigen erfarenhet inför den utveckling som kommer i Elicera.

 

Elicera meddelade i pressmeddelande 31 oktober 2023 att valberedningen inför årsstämman 16 maj 2024 hade utsetts.

 

Valberedningen bestående av Magnus Essand (ordförande), Di Yu och Jamal El-Mosleh, vilka tillsammans kontrollerade 47,1 % av rösterna, föreslår omval av nuvarande styrelse; Agneta Edberg (ordförande), Magnus Essand, Christina Herder och Margareth Jorvid som ordinarie ledamöter och Di Yu som suppleant. Jan Zetterberg har avböjt omval.

 

Till ny ledamot föreslår valberedningen Sharon Longhurst som har en Ph.D. från University of Warwick, England, och en B.Sc. från University of Surrey, England.

 

Sharon Longhurst (född 1969) har mer än 20 års erfarenhet av tillverkning och kvalitetskontroll av olika biologiska läkemedel som operativt ansvarig och som konsult inom Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Hennes tidigare erfarenheter är bland annat VP of Development hos Gadeta BV, Head of CMC hos Immunicum AB (nu Mendus) och Akari Therapeutics. Hon har också arbetat som Senior Pharmaceutical Assessor på brittiska läkemedelsverket. För närvarande arbetar hon som Director at Advanced Biologics Consulting Ltd vilka ger CMC rådgivning till biotechbolag. 

 

Sharon Longhurst är oberoende till Bolaget och dess ägare. Hon utför idag konsulttjänster inom CMC till Elicera Therapeutics.

 

Omval föreslås också av RSM Göteborg KB med påskrivande revisor Kristoffer Håkansson.

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 240 000 SEK till ordföranden Agneta Edberg och 120 000 SEK till icke anställd personal dvs till Christina Herder, Margareth Jorvid och Sharon Longhurst.

 

Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2024 kl. 13.00 på Advokatfirman Delphis kontor i Stockholm, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)
Mail: Jamal.elmosleh@elicera.com
Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
Webb: www.elicera.com

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 12.16 CET.

 

 

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB (publ) har utvecklat den patenterade genteknikmetoden iTANK som gör det möjligt att utveckla helt nya behandlingar och förädla redan befintliga CAR T-cellsterapier mot aggressiva och återkommande cancersjukdomar. Bolagets CAR T-cellsterapier har i prekliniska studier visat en potent effekt mot solida tumörer vilka är erkänt svårbehandlade och utgör majoriteten av cancerformer. Bolaget adresserar en internationell miljardmarknad inom cellterapiutveckling genom att erbjuda icke-exklusiv utlicensiering av iTANK till aktörer inom läkemedelsindustrin. Parallellt driver Elicera Therapeutics fyra interna utvecklingsprojekt inom immunterapi som alla har potential att generera betydande intäkter i form av exklusiva licensieringsavtal. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Carnegie Investment Bank AB (publ), www.carnegie.se. För mer information, vänligen besök www.elicera.se

 

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden