Elicera Therapeutics valberedning föreslår omval av styrelsen

2022-01-14

Göteborg den 14 januari 2022 – Valberedningen för Elicera Therapeutics AB (publ), ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelar att de har enats om förslag inför bolagsstämman i april 2022.

 

Bolagsstämman 26 april 2021 beslutade om reglerna som gäller för valberedningens arbete. De tre största ägarna per 30 september Magnus Essand, Di Yu och Jamal El-Mosleh, vilka kontrollerar 47,1 % av rösterna, har tidigare utsetts till valberedning. Valberedningen har diskuterat styrelsearbetet för det gångna året och har enats om ett förslag inför stämman. Styrelsen för Elicera är ny sedan hösten 2019 och representanterna för de större ägarna är nöjda med styrelsearbetet och ser därför ingen anledning till förändring.

 

Valberedningen har således enats om att föreslå omval av: Agneta Edberg (styrelseordförande), Magnus Essand, Christina Herder, Margareth Jorvid och Jan Zetterberg som ordinarie ledamöter och Di Yu som suppleant. Karin Hoogendoorn har avböjt omval.

 

Vidare föreslås omval av RSM som revisor med påskrivande revisor Kristoffer Håkansson.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till styrelsen. För externa ledamöter föreslås 7 500 kr/månad och för styrelsens ordförande 10 000 kr/mån. Revisor ersätts enligt godkänd offert.

 

Årsstämma kommer att hållas 7 mars april kl 15.00 hos Advokatfirman Delphi (Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm) och advokat Mats Dahlberg föreslås att leda stämman.

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Om Elicera Therapeutics AB
Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden