Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics

2023-03-06

Elicera Therapeutics AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank (EPB) avseende uppdragsanalys. Den initiala analysen publiceras idag och finns att läsa här: https://assets.website-files.com/5e85ca7e8347401d65425175/6405c8aca24f2672ebe9ffc5_ELICERA20230306.pdf

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Certified Advisor

Erik Penser Bank

Om Elicera Therapeutics AB
Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en kommersiellt tillgänglig teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden