Genomförd crowdfunding

2013-06-15

Planering av klinisk studie med onkolytiskt virus (ELC-100), påbörjas efter framgångsrikt genomförd crowdfunding. Bakgrund: Författaren och frilansjournalisten Alexander Masters från England tar kontakt med professor Magnus Essand för att undersöka möjligheterna att använda det onkolytiska viruset för att behandla en vän och kollega som drabbats av NET. Professor Essand meddelar att det saknas finansiering för att starta en klinisk studie och Alexander Masters skriver om detta i den brittiska tidningen ”The Telegraph” där han också föreslår att den som donerar en miljon pund kan få uppkalla viruset efter sig.Artikeln får stor spridning och en crowdfunding-kampanj, iCancer, initieras av Alexanders Masters, Dominic Nutt och Liz Scarff för att få in de medel som behövs för en klinisk prövning med det onkolytiska viruset vid behandling av NET. Det leder till att tusentals personer över hela världen bidrar till ändamålet varav största delen av donationerna kommer från oljemannen Vince Hamilton, som själv drabbats av NET. Det onkolytiska viruset döps efter honom till AdVince.

Ladda ner bilaga (pdf)http://www.mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/donation-moejliggoer-klinisk-test-av-ny-cancerbehandling-876489
< Tillbaka till pressmeddelanden