Marknadsnotering juni 2021

Elicera noterades på Nasdaq First North Growth Market den 11:e juni 2021.