Revisor

RSM Göteborg KB valdes som bolagets revisorer på extrastämma i 2020. Auktoriserad revisor Kristofer Håkansson är vald som huvudansvarig revisor.