Elicera Therapeutics AB byter Certified Adviser och Likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

2024-03-22

Elicera Therapeutics AB (publ) (”Elicera” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man byter Certified Adviser och Likviditetsgarant från Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) till Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) från 15 maj.

 

Elicera  har ingått avtal med Mangold avseende tjänsterna som Certified Adviser och Likviditetsgrant. Mangold tillträder som Certified Adviser och Likviditetsgarant den 15 maj 2024. Fram till dess kommer Carnegie att fortsatt agera som Certified Adviser och Likviditetsgarant åt bolaget.

Elicera utökar därmed samarbetet med Mangold som nyligen agerat finansiell rådgivare åt Bolaget i den nyligen genomförda nyemissionen.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024 kl. 08.13 CET.

 

 

 

Om iTANK-plattformen

Den egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga iTANK-plattformen har utvecklats i syfte att bemöta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: en bred uppsättning av olika tumörmåltavlor och en fientlig tumörmikromiljö. Den gentekniska metoden möjliggör produktionen av ett immunaktiverande protein (neutrofilaktiverande protein, NAP) hos CAR T-celler. Utsöndringen av NAP har visat sig kunna stärka CAR T-cellens funktion och framför allt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancerceller via CD8+ mördar-T-celler. Detta förväntas skapa en bred attack mot de flesta tumörmåltavlorna på cancercellerna. iTANK-plattformen används för att beväpna bolagets egna CAR T-cellsterapier men är även universellt tillämpbar på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Proof-of-concept-data publicerades i Nature Biomedical Engineering, i april 2022, i artikeln “CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers” (DOI nummer: 10.1038/s41551-022-00875-5) som kan hittas via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41551-022-00875-5. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

 

Om Elicera Therapeutics AB

 

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations behandlingar baserade på CAR T-celler och onkolytiska virus som beväpnats med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform iTANK. Bolaget utvecklar fyra läkemedelskandidater, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Bolagets teknologiplattform, iTANK, används för att beväpna bolagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, vänligen besök www.elicera.se

 

 

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden