Elicera Therapeutics meddelar deltagande på flertalet industri- och partneringkonferenser

2022-08-12

Göteborg den 12 augusti 2022 – Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att bolaget kommer delta på följande industri- och partneringkonferenser under 2022:

  • Cell Therapy Durability Response Summit

22-23 augusti, 2022 – Boston, USA

Elicera sponsrar detta event som fokuserar på strategier för att leverera varaktiga, effektiva och säkra cellterapeutiska behandlingar. Tina Sarén presenterar iTANK-plattformen den 22 augusti klockan 1:50 pm EDT och deltar även i en paneldiskussion.

https://celltherapydurability.com

  • Nordic Life Science Days 2022

28-29 september, 2022 – Malmö, Sverige

https://www.nlsdays.com

  • BIO-EUROPE

24-26 oktober - Leipzig, Tyskland

https://informaconnect.com/bioeurope/

  • Onco Cell Therapy Summit Europe 2022

2-3 november, Amsterdam, Holland

Elicera sponsrar detta event som fokuserar på strategier för att leverera säkra och effektiva adoptiva cellterapier till klinik, kommersiell produktion samt till patienter. VD Jamal El-Mosleh presenterar iTANK-plattformen den 2 november klockan 15:55 CET.

https://octseu.com/events/octs-eu

  • 7th Annual Oncolytic Virotherapy Summit

6-8 december, 2022 – Boston, USA

Head of translational research på Elicera, Di Yu, presenterar iTANK-plattformen och ELC-201 den 7 december klockan 9:00 am EDT.

https://oncolytic-virotherapy-summit.com

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om iTANK-plattformen
iTANK- (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) teknologiplattformen har utvecklats i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt framför allt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Proof-of-concept-data publicerades i Nature Biomedical Engineering i April 2022. Publikationen med titeln “CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers” (DOI nummer: 10.1038/s41551-022-00875-5) kan hittas via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41551-022-00875-5. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärka onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden