Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut

2022-10-18

Göteborg den 18 oktober 2022 – Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att man har ingått ett så kallat ”Material Transfer Agreement” med Josep Carreras Leukemia Research Institute (”JCLRI”) i Spanien för att stötta utvecklingen av CAR T-cellsbehandlingar för Ewings sarkom. Avtalet är det första som undertecknas som en del av Eliceras strategi att hitta flertalet samarbetspartners och licenspartners för iTANK-plattformen.

Efter en omfattande analys av potentiellt effektiva och säkra mål för Ewings sarkom, har JCLRI antagit en hypotes att genereringen av CAR T-celler, beväpnade med iTANK-plattformen och deras förmåga att framkalla en multiriktad attack på solida tumörer, kan representera en effektiv och säker innovativ metod för behandling av metastaserad Ewings sarkom. Ewings sarkom är en svårbehandlad cancerindikation som kännetecknas av "immunologiskt kalla" solida tumörer som innehåller ett överflöd av immunsuppressiva celler.

"En central del av Eliceras strategi för iTANK är att ingå partnerskap som detta. Med det första avtalet i hamn – och förhoppningsvis fler som ska etableras – har vi uppnått en viktig milstolpe för bolaget”, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera. "Vi är glada över att iTANKs potential att öka effektiviteten av CAR T-cellsterapier i solida tumörer har uppmärksammats av högt ansedda forskningsinstitutioner som JCLRI. Att stödja forskning som tar oss närmare en godkänd CAR T-cellsterapi för behandling av solida tumörer är viktigt för oss på Elicera. Vi ser fram emot att stödja JCLRI i deras strävan att identifiera innovativa behandlingsalternativ för Ewings sarkom, vars svårbehandlade solida tumörer har gett upphov till en akut efterfrågan på nya effektiva terapier."

Avtalet ger inte JCLRI några immateriella rättigheter till iTANK-plattformen, och alla patenterbara uppfinningar som härrör från projektet ska bli Eliceras och JCLRIs gemensamma egendom.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om iTANK-plattformen
iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras egen fullt utvecklade teknologiplattform för att beväpna och förstärka CAR T-celler i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden