Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301

2022-06-02

Göteborg den 2 juni 2022 – Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att det har tilldelats 2,5 miljoner Euro i finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator Programme. Bidraget är tillräckligt för att fullt ut finansiera Eliceras planerade kliniska fas I/II-studie som skall utvärdera dess CAR T-cellsterapi ELC-301 vid behandling av B-cellslymfom.

”Det här bidraget har stora positiva konsekvenser för utvecklingen av vår CAR T-cellsterapi, ELC-301. Vi har säkrat cirka 40 miljoner SEK i totala anslag för ELC-301-programmet, vilket enligt våra uppskattningar innebär att den kommande kliniska fas I/II-studien nu är fullt finansierad”, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera.

”Jag är mycket glad och stolt över att Elicera tilldelades detta viktiga EU-bidrag i hård konkurrens. Det är ett starkt tecken på att våra iTANK-förstärkta CAR T-cellsterapier utgör banbrytande innovation och stärker trovärdigheten i vår utvecklingsplan för ELC-301”, säger Magnus Essand, forskningschef på Elicera.

Marknadsgodkända CAR T-cellsterapier som riktar sig mot CD19-proteinet har relativt mycket god effekt men trots detta kvarstår ett stort otillfredsställt medicinskt behov för dessa patienter. Majoriteten av patienterna som behandlas med CD19 CAR T-cellsterapier är antingen resistenta mot behandling eller får återfall inom 12 månader och har då ofta förlorat CD19-målantigenet på de återkommande tumörerna.

Eliceras läkemedelskandidat, ELC-301, utgör en fjärde generationens CAR T-cellsterapi som riktar sig mot CD20-proteinet som, liksom CD19, uttrycks på alla B-cellslymfomceller. ELC-301 är beväpnad med Eliceras iTANK-teknologiplattform som ger en dubbel verkningsmekanism och en bred attack på cancer genom att även aktivera patientens egna mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta målantigen på tumörceller, inte endast CD19 eller CD20.

EIC Accelerator-bidraget stöder enskilda små och medelstora företag (SMF), särskilt nystartade och spinout-företag för att utveckla och skala upp banbrytande innovationer i EU. Konkurrensen är hård och mindre än 5 % av alla EIC-ansökningar tilldelas.

Denna information är sådan information som Elicera Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om iTANK-plattformen
iTANK- (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) teknologiplattformen har utvecklats i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt framför allt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Proof-of-concept-data publicerades i Nature Biomedical Engineering i April 2022. Publikationen med titeln “CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers” (DOI nummer: 10.1038/s41551-022-00875-5) kan hittas via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41551-022-00875-5. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärka onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden