Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

2023-01-17

   
 

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics

 

Göteborg den 11 januari 2023 – Elicera Therapeutics AB (publ), ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus förstärkta med bolagets kommersiellt tillgängliga iTANK-plattform, meddelar att valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelse och revisor.

 

 

Elicera meddelade i pressmeddelande 3 november att valberedningen inför årsstämman 16 maj 2023 hade utsetts.

Valberedningen bestående av Magnus Essand (ordförande), Di Yu och Jamal El-Mosleh, vilka tillsammans kontrollerar 47,1 % av rösterna, föreslår omval av nuvarande styrelse; Agneta Edberg (ordförande), Magnus Essand, Christina Herder, Jan Zetterberg och Margareth Jorvid som ordinarie ledamöter och Di Yu som suppleant.

Omval föreslås också av RSM Göteborg KB med påskrivande revisor Kristoffer Håkansson.

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 200 000 SEK till ordföranden Agneta Edberg och 120 000 SEK till icke anställd personal dvs till Christina Herder, Jan Zetterberg och Margareth Jorvid.

Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2022 kl. 15.00 på Advokatfirman Delphis kontor i Stockholm, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Om iTANK-plattformen
iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras egen fullt utvecklade och kommersiellt tillgängliga teknologiplattform för att beväpna och förstärka CAR T-celler i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden