Styrelse

Enligt Eliceras bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 1 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. Nedan finner ni information om varje medlem i styrelsen.