Agneta Edberg

Agneta Edberg

Styrelseordförande sedan 2020

Utbildning: Agneta Edberg har en hälsoekonomiutbildning från Stockholm School of Economics och en biomedicinsk utbildning från Högskolan i Sundsvall.

Erfarenhet: Agneta Edberg (född 1956) har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science, inklusive cellterapibolag. Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director och Vice President på Mylan AB, Nordic countries, VD-uppdrag för LFF Service AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och NM Pharma AB samt ledande positioner inom bland annat venture capital bolaget LinkMed AB (Allenex), Pfizer, Pharmacia, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson) AB.

Hennes tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för immunonkologibolaget Immunicum AB (publ), Likvor AB, A+ Science AB samt Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB, Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell – Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy samt styrelseledamot i TSS AB samt TSS Holding AB.

Övriga pågående styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i CathPrint AB och A Edberg Consulting AB samt ledamot av XNK Therapeutics AB, Stiftelsen Start Up Life Science, CAMP (a Swedish consortium Centre for Advanced Medical Products) samt NextGenNK (kompetenscentrum för utveckling av cellterapier byggt på NK-celler). Edberg är även styrelseordförande i cellterapibolaget Idogen AB (listat på Nasdaq First North).

Oberoende: Agneta Edberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktier: 120 291 (inkl. närstående).

< Tillbaka till styrelsen< Tillbaka till ledning< Tillbaka till rådgivare
Scientist working with vaccines in a lab