Christina Herder

Christina Herder

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Christina Herder har doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms universitet.

Erfarenhet: Christina Herder (född 1961) har 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag omfattar flera ledande roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. Christina är idag anställd som Executive Vice President, Chief Operating Officer på Medivir AB (noterat på Nasdaq, Stockholm). Tidigare var Christina VD för Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot för PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina är också styrelseledamot i cellterapibolaget Idogen AB (listat på First North).

Oberoende: Christina Herder är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktier: 56 500 (inkl. närstående).

< Tillbaka till styrelsen< Tillbaka till ledning< Tillbaka till rådgivare
Scientist working with vaccines in a lab