Magnus Essand

Magnus Essand

Styrelseledamot sedan 2014 och medgrundare

Utbildning: Professor i genterapi samt docent i immunologi vid Uppsala Universitet.

Erfarenhet: Magnus Essand (född 1964) jobbar som professor i genterapi vid Uppsala Universitet sedan 2009. Han har publicerat 95 vetenskapliga artiklar och varit drivande (förste/sista) författare på 53 av dessa. Han har vid flertalet tillfällen tilldelats priser för sitt arbete samt erhållit och fortsätter erhålla stora anslag för sin forskning. Professor Essand är medgrundare till Elicera AB.

Beroende: Magnus Essand är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktier: 3 314 475 (inkl. närstående).

< Tillbaka till styrelsen< Tillbaka till ledning< Tillbaka till rådgivare
Scientist working with vaccines in a lab