Di Yu

Di Yu

Utvecklingschef och medgrundare

Utbildning: Docent inom immunterapi av cancer vid Uppsala universitet, Fil. Dr. i Medicinsk Vetenskap från Uppsala Universitet, samt en B.Sc. i Biovetenskap och Bioteknologi från Shaanxi Normal University i Kina.

Erfarenhet: Di Yu (född 1985) är docent vid Uppsala Universitet och forskar inom immunterapi på institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi samt är medgrundare till Elicera AB. Han står som meduppfinnare till Elicera patent och har tilldelats flertalet priser och bidrag från exempelvis Sjöbergstiftelsen, Vinnova och Uppsala Universitet Innovation. Di Yu tilldelades också Göran Gustavssonpriset 2020 av Kungliga Vetenskapsakademien.

Aktier: 3 312 600 (inkl. närstående).

< Tillbaka till styrelsen< Tillbaka till ledning< Tillbaka till rådgivare
Scientist working with vaccines in a lab