Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson

Finanschef

Utbildning: Ingvar Karlsson har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Erfarenhet: Ingvar Karlsson (född 1956) har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera bolag. Ingvar har arbetat som egen konsult sedan 2014 och är idag deltids CFO på Idogen AB (publ) där han fortsätter. På Idogen har han nyligen genomfört emissioner och lett arbetet med flytten från Spotlight till notering på First North Growth Market av Idogens aktie.

Innan Ingvar Karlsson tillträdde sin roll som CFO i Idogen var han CFO i Lekolar Group. Dessförinnan var han CFO i Doro AB (noterat på Nasdaq Stockholm). Hans tidigare uppdrag innefattar roller som controller vid Gambro Group samt CFO och controller inom Perstorp AB.

Aktier: 36 000 (inkl. närstående).

< Tillbaka till styrelsen< Tillbaka till ledning< Tillbaka till rådgivare
Scientist working with vaccines in a lab