Ingvar Karlsson

Finanschef sedan 2021

Utbildning: Ingvar Karlsson har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Erfarenhet: Ingvar Karlsson (född 1956) har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera bolag. Ingvar har arbetat som egen konsult sedan 2014, huvudsakligen inom life science. Han är idag deltids CFO på Amferia AB och styrelseledamot i Oxcia AB (publ).

Innan Ingvar Karlsson tillträdde sin roll som CFO i Elicera var han CFO på Idogen. Dessförinnan var han CFO i Lekolar Group. Hans tidigare uppdrag innefattar roller som CFO i Doro AB ,group controller vid Gambro Group samt dotterbolags CFO och controller inom Perstorp AB.

Aktier: 36 000 (inkl. närstående).

Ingvar Karlsson

Styrelse

Team