Gunilla Enblad

Gunilla Enblad

Rådgivare

Dr Gunilla Enblad är överläkare i onkologi sedan 2000 och var avdelningschef vid Onkologiska kliniken vid Uppsala universitetssjukhuset mellan 2004 och 2012. Enblad är även professor i onkologi vid Uppsala universitet sedan 2013 och författare till 175 vetenskapliga publikationer med totalt mer än 3 000 citat. Gunilla Edblad är medlem i den svenska Hodgkins lymfomgruppen sedan många år och fungerade som deras ordförande mellan 2004 och 2013. Enblads nuvarande forskning är inriktad på CAR T-cellterapier och 2014 behandlade hon den första patienten i Europa med CAR T-celler. Hon har varit prövningsledare för en avslutad fas I/IIa-studie med CD19-riktade CAR T-celler vid behandling av resistenta eller återkommande B-cellmaligniteter (lymfom och leukemier) och en avslutad fas II-studie.

< Tillbaka till styrelsen< Tillbaka till ledning< Tillbaka till rådgivare
Scientist working with vaccines in a lab